එජාප පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයම්පති වික්‍රමරත්න ඉල්ලා අස්වෙයි

එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා සිය පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා. ඔහු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පත්කළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් වන අතර ඔහුගේ ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය කථානායක කරු ජයසුරිය මහතා වෙත භාරදී ඇත. කථානායක කාර්යාලය සඳහන් කලේ එම ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය කථානායකවරයා විසින් භාරගෙන ඇති බවයි. ජයම්පති වික්‍රමරත්න මහතා 19 වන ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා කෙටුම්පත සැකසීම සඳහා පත් කරනු ලැබූ කැබිනට් කමිටුවේ සාමාජිකයෙක් ලෙසටද කටයුතු කරනු ලැබුවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *