‘එක් රටක්, එක නීතියක්’, කාර්ය සාධක බලකාය මහජන මතය විමසයි

එකම රටක් එකම නීතියක් සංකල්පය ක්‍රියාවට නැංවීම සම්බන්ධයෙන් විවිධ පාර්ශ්වවල අදහස් සහ අදහස් සැලකිල්ලට ගනිමින් ජනතා මතය විමසීමට ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය තීරණය කර ඇති බව කාර්ය සාධක බලකායේ සභාපති පූජ්‍ය  ගලගොඩඅත්තේ ඥානසාර හිමියෝ පැවසූහ.

ඒ අනුව ආයතන, කණ්ඩායම් සහ පුද්ගලයන්ගේ අදහස්, යෝජනා [email protected] යන ලිපිනයට හෝ ලේකම්, එකම රටක්, එකම නීතියක් පිළිබඳ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය, තැ.පෙ. 504, කොළඹ 2021 නොවැම්බර් 30 වැනි දිනට යෑයි උන්වහන්සේ පැවසූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *