උතුරු මැද පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස මහීපාල හේරත් දිවුරුම් දෙයි

Share this Article

උතුරු මැද පළාතේ නව ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයෙක් වන මහීපාල හේරත් මහතා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ. දිවුරුම් දීම අද (23) පෙරවරුවේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ දී සිදු විය.

මහීපාල හේරත් මහතා සබරගමුව පළාත් හිටපු ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මීට පෙර කටයුතු කළේය.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.