උඩරට දුම්රිය ධාවනය යථා තත්ත්වයට

උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ ගලබඩ හා ඉඟුරුඔය දුම්රිය ස්ථාන අතර පෙන්රෝස් ප්‍රදේශයේදී  දුම්රිය මාර්ගයට විශාල ගසක් කඩා වැටීම හේතුවෙන්  අවහිරව පැවැති උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය අද  (23) දහවල්  වනවිට යතාතත්ත්වයට පත් කිරීමට පියවර ගෙන  ඇතැයි නාවලපිටිය දුම්රිය පාලක මැදිරිය පවසයි.

දුම්රිය මාර්ගයට අද (23) අලුයම් කාලයේ මෙම ගස කඩා වැටී තිබු බවත්, එය විශාල   ගසක් හේතුවෙන්   කපා ඉවත් කිරීමට වැඩි කාලයක් ගත වු   බවද දුම්රිය පාලක මැදිරිය කියයි.

මේ හේතුවෙන් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ බදුල්ල හා කොළඹ කොටුව අතර දුම්රිය ධාවනය බාධා එල්ල වී පැවැති  බවත්, දුම්රියෙන් පැමිණෙන මගීන්ට  නාවලපිටියේ සිට හා හැටන් සිට බස් රථ මගින් ගමන් පහසුකම් සපයාදීමට  පියවර ගෙන තිබු බව නාවලපිටිය දුම්රිය පාලක මැදිරිය වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *