ඊයේ දිනයේදී මෙරටින් වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2,624 දෙනාගෙන් වැඩිම පිරිසක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන්

ඊයේ දිනයේදී මෙරටින් වාර්තා වූ කොවිඩ් ආසාදිතයින් 2,624 දෙනාගෙන් වැඩිම පිරිසක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති බව කොවිඩ් -19 පැතිරීම වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය සඳහන් කර සිටියි.

ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ දිනයේදී ආසාදිතයින් 551ක් දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. දිවුලපිටිය 120ක්, මිනුවන්ගොඩ 51ක්, සීදුව 63ක්, ගම්පහ 44ක්, කටාන 58ක්, මීගමුව 24ක්, කිරිඳිවෙලා 20ක් සහ පල්ලෙවෙල 19ක් ලෙස ආසාදිතයින් ලෙස වාර්තා වී ඇත.

කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ඊයේ දිනයේදී ආසාදිතයින් 362 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. පානදුර – දකුණ 67ක්, මීගහතැන්න 62ක්, බුලත්සිංහල 43ක්, අගලවත්ත 20ක්, හොරණ 21ක්, පානදුර 27ක්, කළුතර 28ක්, මතුගම 31ක්, වැලිපැන්න 13ක් ලෙස ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත.

කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේදී ආසාදිතයින් 321ක් දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. පිළියන්දල 50ක්, තලංගම 35ක්, මොරටුව 30ක්, කොට්ටාව 27ක්, හෝමාගම 18ක්, කොළඹ නගර සභා බල සිමාවේ 32ක්, අවිස්සාවේල්ල සහ හෝමාගම ප්‍රදේශ වලින් ආසාදිතයා 18 දෙනා බැගින් වාර්තා වී ඇත.

මේ අතර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේදී කොවිඩ් ආසාදිතයින් 184 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. නුවරඑළිය 102ක්, කොටගල ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයින් 65ක් දෙනෙකු ද ඊට අයත්ය.

කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේදී ආසාදිතයින් 177 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. පන්නල 38ක්, නාරම්මල 35ක්, නිකවැරටිය 22ක්, හෙට්ටිපොල 24ක් සහ කොබෙයිගනේ ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයින් 12ක් වාර්තා වී ඇත.

මේ අතර ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේදී ආසාදිතයින් 170 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. අම්බලංගොඩ 43ක්, ඇල්පිටිය 15ක්, ගාල්ල 24ක්, හබරාදුව 22ක් සහ හික්කඩුව 16ක් ලෙස ආසාදිතයින් වාර්තා වී ඇත.

රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයින් 128 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇත. පැල්මඩුල්ල 39ක්, රක්වාන 26ක්, ඇහැලියගොඩ 18ක් සහ කලවාන ප්‍රදේශයෙන් ආසාදිතයින් 27ක් වාර්තා වී ඇත.

යාපනය දිස්ත්‍රික්කයෙන් ද ඊයේ දිනයේදී ආසාදිතයින් 109 දෙනෙකු වාර්තා වී ඇති අතර ඉන් 72ක් යාපනය ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී ඇත.

මේ අතර මාතර 19ක්, කෑගල්ල 39ක්, බදුල්ල 23ක්, අම්පාර 13ක්, අනුරාධපුර 83ක්, ත්‍රිකුණාමලය 36ක්, මුලතිව් 01, මහනුවර 50ක්, පුත්තලම 46ක්, මාතලේ 26ක්, කිලිනොච්චි 22ක්, පොළොන්නරුව 54ක්, හම්බන්තොට 41ක්, මොණරාගල 92ක්, මඩකලපුව 26ක් සහ විදේශ ගතව සිට මෙරටට පැමිණි පුද්ගලයින් 51ක් දෙනෙකු ආසාදිතයින් ලෙස වාර්තා වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published.