ඇමෙරිකානු

ඉරාකයේ ඇමෙරිකානු හමුදා කඳවුරකට රොකට් ප්‍රහාර

ඉරාකයේ බැග්ඩෑඞ් අගනුවර පිහිටි ඇමෙරිකානු හමුදා කඳවුරකට රොකට් ප්‍රහාර කිහිපයක් එල්ල වී ඇතැයි වාර්තා වේ.

ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය ආසන්නයේ මෙම හමුදා කඳවුරට පිහිටා ඇත.

“විදෙස් හමුඳා රැඳී සිටින ජාත්‍යන්තර කලාපයට රොකට් ප්‍රහාර කිහිපයක් එල්ල වුණා. ඉන් කිසිවකුටත් හානියක් වුණේ නැහැ” යැයි ඒකබද්ධ හමුදාවල ප්‍රකාශක මයිල්ස් කැගින්ස් පැවැසීය.

මෙම කඳවුර යුනියන් 3  යනුවෙන් හැඳින්වෙන අතර ඉරාකයේ රැඳී සිටින හමුදාවල මූලස්ථානය ලෙස සැලකේ. ඉස්ලාමික් ස්ටේට් ජිහාද් සංවිධානයට එරෙහිව සටන් වදින ඉරාකයේ දේශීය හමුදාවලට සහාය දැක්වීම සඳහා 2014 වසරේදී මෙම ඇමෙරිකානු යුද හමුදා කඳවුර ස්ථාපිත කර ඇත.

ජාත්‍යන්තර කලාපය ලෙස හැඳින්වෙන කලාපය හරිත කලාපය ‘ග්‍රීන් සෝන්’ යනුවෙන් ද හැඳින්වේ. එම කලාපයට කතුෂා රොකට් ප්‍රහාර තුනක් එල්ල කළ බව ඉරාක සන්නද්ධ හමුදා සඳහන් කළේය. යුනියන්  3  කඳවුර පිහිටා ඇත්තේ ඉරාකයේ ඇමෙරිකානු තානාපති කාර්යාලය ආසන්නයේය. ඉරාක රජයේ ගොඩනැගිලි, එක්සත් ජාතීන්ගේ කාර්යාලය සහ අනෙකුත් තානාපති කාර්යාල ද පිහිටා ඇත්තේ මෙම අධි ආරක්ෂිත කලාපයේය.

සිවුවැනි රොකට් ප්‍රහාරය එල්ල වී ඇත්තේ සැපයුම් කඳවුරකටය. එය ඉරාක රජයට සම්බන්ධ හෂීද් අල් ෂාබි සන්නද්ධ ජාලයට අයත් කඳවුරක් යැයි ඉරාක සන්නද්ධ හමුදා සඳහන් කළේය.

හෂීද් සංවිධානය ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිවක් සඳහන් නොකළේය.

ඇමෙරිකාවට අයත් කඳවුරකට සහ හෂීද් සංවිධානයේ කඳවුරකට එකම අවස්ථාවේදී ප්‍රහාර එල්ල වීම අසාමාන්‍ය සිදුවීමක් වන අතර ප්‍රහාරය එල්ල කරන්නට ඇත්තේ ඉරාක සන්නද්ධ ජාලයේ දැඩි අන්තවාදී කණ්ඩායමක් යැයි ඇමෙරිකාව චෝදනා කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *