ඉන්ධන සැපයීම සඳහා අංක තහඩුවේ අවසාන ඉලක්කම් සඳහා වෙනස්කම් නිවේදනය කරන ලදී.

වාහන අංක තහඩුවේ අවසන් අංකයට අනුව ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ දිනයන් වෙනස් කිරීමට බලශක්ති අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කර තිබේ.

ඉන්ධන සැපයීම සඳහා අංක තහඩුවේ අවසන් අංකය වෙනස් කිරීම ජූලි 21 බ්‍රහස්පතින්දා සිට දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වන බව අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පැවසීය.

අංක තහඩු ක්‍රමය පහත පරිදි ක්‍රියාත්මක කරන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

0,1,2 – අඟහරුවාදා සහ සෙනසුරාදා
3,4,5 – බ්රහස්පතින්දා සහ ඉරිදා
6,7,8,9 – සඳුදා, බදාදා සහ සිකුරාදා
ජාතික ඉන්ධන අවසරපත්‍ර වැඩසටහන යටතේ නිකුත් කර ඇති QR කේතය ජුලි 21 සිට 24 දක්වා කොළඹ ස්ථාන කිහිපයකදී පරීක්ෂා කරන බව ද අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර ප්‍රකාශ කළා.

අද පස්වරු 4.00 වන විට මිලියන 2 කට ආසන්න පිරිසක් QR කේතය සමඟ ලියාපදිංචි වී ඇති බව සඳහන් කළ ඔහු ලියාපදිංචිය අඛණ්ඩව සිදු කරන බව පැවසීය.

QR කෝටාව සඳහා අංක තහඩුවේ අවසාන අංකය සමඟින් නියමු ව්‍යාපෘතිය ජූලි 21 වැනිදා සිට කොළඹ ස්ථාන කිහිපයකදී සිදු කෙරේ.

QR වැඩසටහන ජුලි මස 25 වන සඳුදා සිට දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක කරන බවද ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *