ඉන්ධන ලීටර් 10ක් හෝ ඊට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලබා දීමට හැකි නම් ත්‍රීවිල් ගාස්තු අඩු කළ හැකි බව රියදුරන්ගේ සංගමය පවසයි.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය ත්‍රිරෝද රථ සඳහා තවත් ඉන්ධන ලීටර් දහයක් ලබා දෙන්නේ නම් ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු අඩු කරන බව සමස්ත ලංකා ත්‍රිරෝද රථ රියදුරන්ගේ සහ හිමියන්ගේ සංගමයේ සභාපති සුදිල් ජයරුක් මහතා පැවසීය.

මේ පිළිබඳ සාකච්ඡාවක් පසුගිය සතියේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේදී පැවැති බවද ඔහු පැවසීය.

එම සාකච්ඡාවේදී ඉන්ධන කෝටාව තවත් ලීටර් 10කින් වැඩි කිරීමට ජනාධිපතිවරයාගේ උපදේශකවරයා තීරණයකට පැමිණි බව ජයරුක් මහතා පැවසීය.

පසුව අතිරේක ඉන්ධන මිල ලබාදීමට අවශ්‍ය පියවර ගන්නා ලෙස ලේකම් කාර්යාලය විසින් මෙම තීරණය විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යවරයා වෙත දන්වා ඇති බවද ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *