ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල නව ඇණවුම් වල ප්‍රමාදයක්

අප්‍රේල් 01 වැනිදා වන විට ඉන්ධන මිල අඩු කරන බවට රජය ලබාදී ඇති සහතිකය හේතුවෙන් ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල නව ඇනවුම් සඳහා ප්‍රමාදයක් පවතින බව සමගි ජන බලවේගයට අනුබද්ධ සමගි ඒකාබද්ධ වෘත්තීය සමිති බලකායේ (SUTUF) කැඳවුම්කරු සහ ප්‍රකාශක ආනන්ද පාලිත මහතා පැවසීය.

පසුගිය සතියේ බලශක්ති අමාත්‍යවරයා පාර්ලිමේන්තුවේදී ප්‍රකාශ කළේ එළඹෙන අප්‍රේල් 1 වැනිදා ඉන්ධන මිල සංශෝධනයේදී පාරිභෝගිකයන්ට දැනෙන ඉන්ධන මිල සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයකින් අඩු කළ හැකි බවයි.

ඉන්ධන පිරවුම්හල් හිමියන් නව ඇනවුම් ලබාදීමෙන් වැළකී සිටින්නේ මිල අඩුවේ යැයි බියෙන් බවද ඔහු පැවසීය.

ඉන්ධන පිරවුම්හල් කිහිපයක් කියා සිටියේ රජය විශාල ප්‍රමාණයකින් මිල අඩු කරන බවට ප්‍රකාශ කිරීම නිසා තමන්ට පාඩු විඳීමට නොහැකි බවයි.

“අපි වැඩි මිලට ඉන්ධන මිලදී ගන්නේ නම්, යම් වෙනසක් නැවත අයකර ගැනීමට යාන්ත්‍රණයක් හඳුන්වා දීමට රජය පියවර ගත යුතුයි,” ඔවුන් පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *