ඉන්දුනීසියානු සබ්මැරීනයක් අතුරුදන්

 

සේවක මණ්ඩලයේ 53 දෙනෙක් ද සමග ඉන්දුනීසියාවේ නාවික හමුදාවට අයත් සබ්මැරීනයක් ගැඹුරු මුහුදේ දී අතුරුදන් ව ඇති බව වාර්තා වේ.

එය සොයාගැනීම සඳහා මේවන විට මෙහෙයුමක් අරඹා ඇති බව විදෙස් මාධ්‍ය වාර්තා කරන අතර එම සබ්මැරීනය බාලි දූපතට උතුරින් ගැඹුරු මුහුදේ අභ්‍යාසයක ට එක්වීමෙන් අනතුරුව නැවත පැමිණ නොමැති බව වාර්තා වේ.

ජර්මනියේ නිෂ්පාදිත සබ්මැරීනය සොයාගැනීම සඳහා ඉන්දුනීසියානු බලධාරීන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ සහ සිංගප්පුරුවේ සහාය ඉල්ලා තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.