ඉන්දියාවේ ඒකාබද්ධ ගෙවීම් සඳුදා දියත් කෙරේ – අලි සබ්රි

ඉන්දියාවේ ඒකාබද්ධ ගෙවීම් අතුරුමුහුණත (UPI) පෙබරවාරි 12 වන දින දියත් කරන බව විදේශ අමාත්‍ය අලි සබ්රි ඉන්දීය මාධ්‍ය වෙත ප්‍රකාශ කර තිබේ.

“UPI ගෙවීම් ද්වාරය අත්සන් කරනු ඇත. අපගේ නායකයින් දෙදෙනාම මාර්ගගතව සම්බන්ධ වනු ඇතැයි මම සිතමි, එය සංචාරක ව්‍යාපාරය වැඩි කිරීමට උපකාරී වනු ඇත,” අමාත්‍යවරයා පර්ත් හි WION රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වාර්තාකරු සිදාන්ත් සිබල් සමඟ අදහස් දක්වමින් පැවසීය.

ඉන්දියන් සාගර සමුළුව සඳහා අමාත්‍යවරයා පර්ත් නුවරට පැමිණ සිටිනවා. තම රටේ ඉන්දීය IIT පිහිටුවීම පිළිබඳව ද ඔහු පෙන්වා දුන්නා. ශ්‍රී ලංකාවේ නියෝජිත පිරිසක් මදුරාසියේ IIT වෙත ගොස් ඇති අතර ඔවුන් IIT කැම්පස් එකක් ශ්‍රී ලංකා පිහිටුවීමේ හැකියාව පිළිබඳව සාකච්ඡා කරමින් සිටිනවා. ” WION වාර්තා කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *