ඇදිරි නීතිය නිසා නුවරඑලියේ එලවළු ලොරිවලට බාධා…

නුවරඑලිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයෙන් පිට පළාත් වලින් ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන වලට යැවිමට තිබු එලවළු විශාල ප්‍රමාණයක් පැන වු ඇදිරි නිතිය හේතුවෙන් යැවිමට නොහැකි තත්ත්වයක් උද්ගත වි ඇති බව සමස්ත ලංකා විශේෂිත ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන එකමුතුවේ සභාපති අරුණ ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා පැවසිය.

නුවරඑලිය ආර්ථික මධ්‍යස්ථානයේදි (02) දින පස්වරුවේ විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් අරුණ ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා කියා සිටියේ අනෙකුත් ආර්ථික මධ්‍යස්ථානවලින් පැනවු ඇදිරි නිතිය නිසා එලවළු එවිමට කටයුතු නොකරන ලෙසට කල දැනුම් දිමක් මත ලොරි රථ වලට පටවා තිබු එලවළු ආපසු ලොරි රථවලින් බැමට සිදු වු බවයි.

ඇදිරි නිතිය පනවන බව (02) දින උදැසන දැනුම් දුන්නේ නම් ගොවින්ගෙන් එලවළු මිල දි නොගෙන සිටිමට තිබු බවත්, ගොවින්ගෙන් මිල දි ගත් එලවළු ආර්ථික මධ්‍යස්ථාන තුලම විනාශ වන බවයි අරුණ ශාන්ත හෙට්ටිආරච්චි මහතා කියා සිටියේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *