ඇඟලුම් අපනයනය තවදුරටත් පහත වැටේ

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් ක්‍ෂේත්‍රය අඛණ්ඩව පීඩාවට පත්ව ඇති අතර දැන් තරඟකාරී ජාතීන්ට එහි වෙළඳපල කොටස අහිමි වීමට පටන් ගෙන ඇති බව ඉහළම කර්මාන්ත ආයතනය වන ඒකාබද්ධ ඇඟලුම් සංගම් සංසදය (JAAF) පැවසීය.

ඇඟලුම් අපනයනය දිගින් දිගටම පහත වැටීම නිසා එම සංඛ්‍යා පෙන්නුම් කරන්නේ තත්ත්වය රටට හිතකර නොවන බවයි.

“මෙය ගෝලීය ප්‍රවණතාවක් වුවද, විශේෂයෙන් එක්සත් රාජධානිය සහ යුරෝපා සංගමය වැනි වෙළඳපලවල ශ්‍රී ලංකාව වඩා හොඳ වෙළඳපල ප්‍රවේශ විධිවිධාන වලින් ප්‍රතිලාභ ලබන රටවලට වෙළඳපල කොටස අහිමි වෙමින් පවතින බව සැලකිල්ලට ගැනීම වැදගත්ය,” JAAF මහලේකම් යොහාන් ලෝරන්ස් පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාවට මෙම අහිමි වූ වෙළඳපල කොටස නැවත ලබා ගැනීමට නම්, මෙම වෙළඳපල වෙත වඩා හොඳ ප්‍රවේශයක් ලබා ගත යුතු බව ඔහු තරයේ කියා සිටියේය.

ශ්‍රී ලංකාවේ ඇඟලුම් අපනයන ජුලි මාසයේදී නව අවම මට්ටමකට පැමිණ ඇති අතර අපනයන ආදායම ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 401 දක්වා පහත වැටුණු අතර එය වසරින් වසර (YoY) සියයට 23.17 ක පහත වැටීමකි.

පසුගිය වසර පහක කාලය තුළ ඇඟලුම් අංශයේ අපනයන ආදායම පිළිබඳ කෙටි විශ්ලේෂණයකින් පෙන්නුම් කළේ 2021 දී පෙර අවම අගය වාර්තා වූ අතර එහිදී ඇඟලුම් අපනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 425. 75 කි.

සියලුම මූලාශ්‍ර වෙලඳපොලවල් වෙත අපනයන පහත වැටීමක් පෙන්නුම් කළ අතර, එක්සත් රාජධානිය වෙත අපනයනයන්හි තියුනුම හැකිලීමක් දක්නට ලැබිණි. එම වෙළෙඳපොළට ඇඟලුම් අපනයනය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 51.50 දක්වා සියයට 31.32 කින් අඩුවී ඇත.

ඒ හා සමානව, එක්සත් ජනපදය, යුරෝපා සංගමය සහ අනෙකුත් වෙළඳපල සඳහා අපනයන සියයට 18.70 කින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 173.70 දක්වා ද, සියයට 24.07 සිට ඩොලර් මිලියන 117.16 දක්වා ද, සියයට 25.75 කින් ඩොලර් මිලියන 58.82 දක්වා ද පහත වැටී ඇත.

2023 ජනවාරි සිට ජූලි දක්වා කාලය තුළ ඇඟලුම් අපනයනයෙන් ඉපැයීම් ඩොලර් බිලියන 2.68 ක් වූ අතර එය වසරින් වසර සියයට 18.94 කින් අඩු විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *