ආරක්ෂාව සහතික කළහොත් පලස්තීනයට, රුසියාවට හෝ යුක්රේනයට කම්කරුවන් යැවීමට සූදානම්: ඇමති මනූෂ

ගාසා තීරයේ ගැටුම් නොතකා ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයන් ඊශ්‍රායලයට යැවීමට ගත් තීරණයෙන් පසුව ප්‍රමාණවත් ආරක්ෂාවක් පවතින බවට එම රටවල් සහතික වුවහොත් පලස්තීනය, රුසියාව හෝ යුක්රේනය වෙත ශ්‍රමිකයන් යැවීමට පවා සූදානම් බව කම්කරු අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර ප්‍රකාශ කළා. .

ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින් ඊශ්‍රායලයට යැවීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුව තුළ සහ ඉන් පිටතදී ඔවුන්ගේ සහය වර්ධනය කර ගැනීමට ඇතැම් මන්ත්‍රීවරුන් සාකච්ඡා කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේය.

ඊශ්‍රායලය සහ පලස්තීනය අතර පවතින ගැටුම සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා පසුගිය කාලයේ දෙපාර්ශවයේම ප්‍රහාර හෙළා දකිමින් රටේ නොබැඳි විදේශ ප්‍රතිපත්තිය අවධාරණය කළේය.

හමාස් සංවිධානය පැමිණ ඊශ්‍රායල සිවිල් වැසියන් ඝාතනය කර ප්‍රහාර එල්ල කරන විට ඊශ්‍රායලය හා පලස්තීනය අතර ගැටුම් ඇති වූ විට අපි එය එක හඬින් හෙළා දකිනවා. දැන් අපි ඊශ්‍රායලයෙන් ගාසා තීරයට එල්ල කරන ප්‍රහාර හෙළා දකිනවා. රටක් වශයෙන් අපි දෙපාර්ශ්වයේම නැහැ. ඊශ්‍රායලය හෝ පලස්තීනය පැත්තේ නැහැ, අපි නොබැඳි විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් මත ක්‍රියා කරනවා,” ඔහු පැවසීය.

ශ්‍රී ලංකාව සහ ඊශ්‍රායලය අතර පවතින සේවා ගිවිසුමක් මත ඊශ්‍රායලයට ශ්‍රමිකයන් යැවීමට තීරණය කර ඇති බව ඔහු පැහැදිලි කළේය.

තවද, කම්කරුවන්ගේ ආරක්ෂාව සහතික කිරීමේ රජයේ ප්‍රමුඛතාවය ද අමාත්‍ය නානායක්කාර මහතා අවධාරණය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *