හරීන්

අවම කාමර මිල මැයි 31 වැනිදායින් අවසන් – සංචාරක අමාත්‍ය

සංචාරක කර්මාන්තය බෙදී ඇති දැඩි විවාදයට ලක් වූ අවම කාමර ගාස්තුව (MRR) මේ මස අවසානයේදී ඉවත් කරන බව සංචාරක අමාත්‍ය හරීන් ප්‍රනාන්දු මහතා තහවුරු කළේය.

ප්‍රනාන්දු මහතා MRR කොපමණ කාලයක් ඉදිරියට ගෙන යනු ඇත්ද යන්න පිළිබඳ කනස්සල්ල සහ ව්‍යාකූලතා ඉවත් කර, මිනුම ඉවත් කිරීමට කාලය පැමිණ ඇති බව ප්‍රකාශ කළේය.

“සුබ ආරංචියක් තියෙනවා. අපි තීරණයක් ගෙන මැයි 31 වන විට MRR ඉවත් කරනවා,” ප්‍රනාන්දු ඊයේ මාධ්‍යවේදීන් අමතමින් කියා සිටියේ ඊ-වීසා යෝජනා ක්‍රමය සම්බන්ධ මතභේද පිළිබඳව මාධ්‍ය හමුවක් අමතමිනි.

“අපට එය මාර්තු 31 දක්වා ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය විය. අවාසනාවකට, SLAITO (ශ්‍රී ලංකා අභ්‍යන්තර සංචාරක ක්‍රියාකරුවන්ගේ සංගමය) සහ THASL (ශ්‍රී ලංකා හෝටල් සංගමය) එය සමඟ උසාවියට ​​ගියේය,” ඔහු පැවසීය.
2023 සැප්තැම්බර් මාසයේදී ශ්‍රී ලංකා සංචාරක සංවර්ධන අධිකාරිය (SLTDA) විසින් හෝටල් හිමියන්ගේ ඉල්ලීම් සලකා බැලීමෙන් අනතුරුව කොළඹ නගරයේ හෝටල් සඳහා MRR නැවත හඳුන්වා දෙන ලදී.

තරු පහේ හෝටල් සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් 100ක්, තරු හතරේ හෝටල් සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් 75ක්, තරු තුනේ හෝටල් සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් 50ක්, තරු දෙකේ හෝටල් සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් 35ක් සහ එක් තරු හෝටල් සඳහා ඇමෙරිකානු ඩොලර් 20ක් ලෙස ගැසට් කර ඇත.

වෙළඳපල බලවේග ක්‍රියාත්මක වීමට කාලය එළඹ ඇති බව අවධාරණය කළ ප්‍රනාන්දු, අවම කාමර ගාස්තුව අය කිරීම කර්මාන්තයට සහාය වීම සඳහා හොඳින් සිතා බැලූ බව පැවසීය.

සංචාරක ව්‍යාපාරය දියුණු වීමත් සමඟ අවම කාමර ගාස්තුව අවශ්‍ය නොවන බව ඔහු සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *