අයර්ලන්ත පළමු ටෙස්ට් තරගය සඳහා 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් ශ්‍රී ලංකා සංචිතය ප්‍රකාශයට පත් කරයි.

අයර්ලන්තයට එරෙහිව පළමු ටෙස්ට් තරගය ක්‍රීඩා කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් තේරීම් කමිටුව විසින් පහත සඳහන් 15 දෙනෙකුගෙන් යුත් සංචිතය තෝරාගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *