අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේට කොරෝනා

අමාත්‍ය ගාමිණී ලොකුගේ මහතාට කොවිඩ් – 19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති බව තහවුරු වී තිබේ.

අමාත්‍යවරයා මේ වන විට පෞද්ගලික රෝහලක ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින බව වාර්තා වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *