අප්‍රේල් අලුත් අවුරුදු සමයේ වයින් වෙළඳසැල් වසා දැමීමට තීරණය කරයි.

2023 අප්‍රේල් 13 සහ 14 යන දෙදින තුළ සමරන සිංහල සහ දෙමළ අලුත් අවුරුදු සමයේ සියලුම බලපත්‍රලාභී වයින් ගබඩා වසා තබන බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව අද නිවේදනය කළේය.

මෙම කාලය තුළ නීතිවිරෝධී ලෙස මත්පැන් අලෙවි කරන බලපත්‍රලාභී වයින් වෙළඳසැල් හිමියන් පරීක්ෂා කර අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වැටලීම් සිදුකිරීම සඳහා නිලධාරීන් 1200 දෙනෙකුට පැවරී ඇති බවයි සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා ප්‍රකාශ කළේ.

මෙම කාලය තුළ මත්ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන්නන් අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වැටලීම් සිදුකිරීම ද නිලධාරීන්ට පැවරී ඇත.

නීතිවිරෝධී ලෙස මත්පැන් සහ මත්ද්‍රව්‍ය අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් මහජනතාවට තොරතුරු ඇත්නම් සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය වන 1913 ඔස්සේ ඇමතිය හැකි බවද සුරාබදු කොමසාරිස් ජනරාල්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *