අපරාධ සැකකරුවන් 42,248 දෙනෙකුගේ නාමලේඛනය වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා ස්ථානාධිපතිවරුන්ට භාර දෙයි

වැඩබලන පොලිස්පති දේශබන්දු තෙන්නකෝන් මහතා විසින් දිවයින පුරා අපරාධවලට සම්බන්ධ සැකකරුවන් 42,248 දෙනෙකුගේ සම්පූර්ණ ලැයිස්තුවක් සියලුම පොලිස් ස්ථානවල අපරාධ භාර නිලධාරීන් වෙත භාරදී ඇති බව මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පවසයි.

විවෘත වරෙන්තු සහිත පුද්ගලයන් 35,505ක්, ඇඟිලි සලකුණු මගින් හඳුනාගත් අවශ්‍ය සැකකරුවන් 4,258ක් සහ පසුගිය වසර දෙක තුළ රට තුළ සිදු වූ අපරාධ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍යව සිටි පුද්ගලයන් 2,485ක් මෙම ලැයිස්තුවට ඇතුළත් බව ඔවුහු පැවසූහ.

ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක ‘යුක්තිය’ මෙහෙයුමට ක්‍රියාකාරීව සහභාගී වන ලෙස පොලිස්පතිවරයා විසින් සියලුම පොලිස් ස්ථානවල කොට්ඨාස භාර නිලධාරීන්, දිස්ත්‍රික් භාර නිලධාරීන්, මූලස්ථාන පරීක්ෂකවරුන් (HQIs), සහ අපරාධ ස්ථානාධිපතිවරුන් වෙත උපදෙස් ලබා දී ඇත.

ඊට අමතරව අවශ්‍ය සැකකරුවන් ඉදිරි මාසය තුළ අත්අඩංගුවට ගැනීමේ අරමුණින් පැය 24 පුරාම පොලිස් නිලධාරීන් යොදවන ලෙස පොලිස්පතිවරයා විසින් සියලුම අපරාධ ස්ථානාධිපතිවරුන්ට නියෝග නිකුත් කර ඇත.

මත්ද්‍රව්‍ය හා පාතාලයට සම්බන්ධ පුද්ගලයින් ඉලක්ක කර ගනිමින් ක්‍රියාත්මක ‘යුක්තිය’ මෙහෙයුමට අමතරව දිවයින පුරා අපරාධ ක්‍රියාකාරකම් අවම කිරීම සඳහා දැඩි ප්‍රයත්නයන් ප්‍රබල බලපෑමක් ඇති කරන බව අමාත්‍යාංශය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *