අනුබුදු මිහිදු මහ රහතන්වහන්සේ වෙනුවෙන් ජාතික නිවාඩු දිනයක්

සෑම වසරකම යෙදෙන වප් පුර අටවක පොහොය දිනය ජාතික නිවාඩු දිනයක බවට රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇත. අග්‍රාමාත්‍ය කාර්‍යාලය මගින් මෙම තීරණය ගෙන ඇති අතර අනුබුදු මිහිදු මහ රහතන්වහන්සේ පිරිනිවන් පෑවේ වප් පුරඅටවක පොහෝ දිනක බැවින් උන්වහන්සේට කරන් කෘතගුණ සැලකීමක ලෙස මෙම තීරණය ගෙන ඇත.
ඒ අනුව මිහිදු පුර අටවක ජාතික උත්සවයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිතය. මිහින්තලය පුද බිම ජාතික උරුමයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කිරීම ඇතුළු අනුබුදු මිහිදු මාහිමි කෘතගුණ පූජා පුන්‍යෝත්සවය ඔක්තෝබර් 4, 5 සහ 6 දිනවල මිහින්තලා පුදබිමේදී පූර්ණ රාජ්‍ය අනුග්‍රහයෙන් පැවැත්වීමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *