අධිකරණ ඇමති හදිසියේම කන්දකාඩු යයි

පොළොන්නරුව කන්දකාඩු ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානයේ කටයුතු සොයාබැලීම සඳහා  අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා පැමිණියේය.

එහිදී ඔහු සඳහන් කළේ රජයේ පුනරුත්ථාපන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව ජනතාව දැනුවත් කළ යුතු බවය.

අධිකරණ, බන්ධනාගාර හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් සඳහන් කළේ,

මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇබ්බැහිවී ඇති පුද්ගලයින්ට හා ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ට පුනරුත්ථාපන වැඩපිළිවෙළ පිළිබඳව නිසි අවබෝධයක් නොමැති බවය.

ඒ නිසා ඔවුන් මෙම වැඩපිළිවෙළ සඳහා යොමු නොවන බවද පැවසීය.

මත්ද්‍රව්‍ය සදහා ඇබ්බැහිවුවන් පුනරුත්ථාපනය සඳහා මේ වනවිට යොමු කරවන්නේ අධිකරණයෙන් පමණි.

එහෙත් මතට ඇබ්බැහිවූවන්ගේ හෝ ඔවුන්ගේ ඥාතීන්ගේ කැමැත්ත පරිදි පොලීසි හා රෝහල් මාර්ගයෙන් ද පුනරුත්ථාපනය සඳහා යොමුවීමට අවශ්‍ය නීති සකස් කරන බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය සඳහා වැඩි සංඛ්‍යාවක් මතට ඇබ්බැහිවුවන් යොමු කරවීම තුළින් බන්ධනාගාර තුළ පවතින තදබදය අඩු කරගත හැකි බවද අමාත්‍යවරයා පවසයි.

විශේෂයෙන් පුනරුත්ථාපනය වන කාලය තුළ ලබාදෙන පුහුණුවීම් තුළින් ඔවුන්ගේ ඉදිරි අනාගතය සාර්ථක කරගත හැකි බවද ඔහු පවසයි.

මේ වනවිට මත්ද්‍රව්‍ය සඳහා ඇබ්බැහිවුවන් පුනරුත්ථාපන කිරීමේ මධ්‍යස්ථාන 03ක් කන්දකාඩු, සේනපුර හා වව්නියාව ප්‍රදේශවල ස්ථාපිත කර තිබේ.

වයස අවුරුදු 18 ත් 20 ත් අතර පුද්ගලයින් වව්නියාව මධ්‍යස්ථානය තුළත්, අවුරුදු 22 සිට 36 දක්වා පුද්ගලයින් කන්දකාඩු ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය තුළ හා වයස අවුරුදු 36 ට වඩා වැඩි පුද්ගලයින් සේනපුර පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය තුළ පුනර්ථාපන ක්‍රියාවලිය සඳහා යොමු කරවි.

පුනරුත්ථාපන ක්‍රියාවලිය සඳහා යොමුවන කාලය තුළ ඔවුන්ගේ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනය සඳහා වැඩසටහන් මෙන්ම විවිධ පුහුණුවීම් සඳහා යොමු කරලීම සිදු කරනු ලබයි.

එම කාලය තුළ ආපදා කළමණාකරණය, ප්‍රථමාධාර,ජීවිතාරක්ෂක, පරිසර ආරක්ෂණය, වෘත්තීය පුහුණු අවස්ථාවන් වැනි විවිධ පාඨමාලාවන් හැදෑරීමේ පහසුකම් සපයා ඇති අතර, පුහුණුවීම් අවසානයේ සහතික පත්‍ර ලබාදීමක් ද සිදුවෙයි.

කන්දකාඩු ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය තුළ පුද්ගලයින් 520 දෙනෙකු පුනරුත්ථාපනය වන අතර ඉන් වැඩිම සංඛ්‍යාව වන පුද්ගලයින් 232ක් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් යොමුකර තිබේ.

2013 වසරේ සිට මේ දක්වා කන්දකාඩු ප්‍රතිකාර හා පුනරුත්ථාපන මධ්‍යස්ථානය තුළින් 9,120 දෙනෙකු පුනරුත්ථාපනය කර තිබේ.

මේ අතර අධිකරණ අමාත්‍යතුමා පොළොන්නරුව රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයේ කටයුතු නිරීතක්ෂණය කිරීමට ද එක් විය. එම බන්ධනාගාරයේ විශේෂිත අංශයේ රඳවා සිටින සිරකරුවන්ගේ තොරතුරු පිළිබඳව ද සාකච්ඡා කරන ලදි.

පොළොන්නරුව බන්ධනාගාරයේ විශේෂිත අංශයේ සිරකරුවන් සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව එම අංශයේ රඳවා සිටින සියලුම සිරකරුවන්ගේ තොරතුරු ඇතුළත් වාර්තාවක් කඩිනමින් තමන් වෙත ලබාදීමට පියවර ගන්නා ලෙස උපදෙස් දී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *