අද සවස තවත් කාර්යාල දුම්රිය ධාවන පථයේ

කාර්යාලීය ජනකායට සහ අද උදෑසන දුම්රියෙන් පැමිණි පිරිසට පහසුකම් සැලසීම සඳහා තවත් දුම්රිය ස්ථානගත කිරීමට නියමිත බව දුම්රිය සාමාන්‍යාධිකාරී ජේ.අයි.ඩී. ජයසුන්දර මහතා පැවසීය.

ඔහු ඩේලි මිරර් වෙත කියා සිටියේ වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ග අඛණ්ඩව පවතින නමුත් කාර්යාල දුම්රිය ධාවනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අත්‍යවශ්‍ය බව සලකන බවයි.

දුම්රිය සේවා සංඛ්‍යාව වැඩි කරන අතරේ හෙට යාපනය, මහනුවර සහ හලාවත දක්වා දුම්රිය දෙකක්.

අද දින කාර්යාල දුම්රිය 85ක් පමණ ධාවනය කර ඇති අතර, වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගයේදී ධාවනය වූ වැඩිම සංඛ්‍යාව මෙය බවද ඔහු පැවසීය.

“දුම්රිය සේවකයින් කිහිප දෙනෙකු සේවයෙන් ඉවත්ව සිටින අතර, එම නිසා දුම්රිය වෙන්කරවා ගැනීම් ඇතුළු ඇතැම් දුම්රිය අවලංගු කිරීමට හදිසි පියවර ගැනීමට සිදු විය. අපි අතිරේක කාර්ය මණ්ඩලය ඉල්ලා සිටිමු. අතිරේක කාර්ය මණ්ඩලය නැවත සේවයට පැමිණෙන බව අපට දැකගත හැකි වූ වහාම, අදාළ සියලු ගැටළු දුම්රිය විසඳනු ඇත,” ඔහු පැවසීය.

“දුර ගමන් සඳහා වෙන් කර ඇති මුදල් ආපසු ගෙවනු ලැබේ. දුම්රිය ස්ථානාධිපතිවරුන්ගේ සංගමය (RSMU) මගීන් අපහසුතාවයට පත් කළේය. මෙය කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් වන අතර සාමාන්‍ය ජනතාවට මේ ආකාරයෙන් නොසැලකිය යුතුය,” ඔහු පැවසීය.

අනෙක් අතට දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව හෙට දිනයේ ධාවනය කෙරෙන දුම්රිය සංඛ්‍යාව වැඩි කිරීමට නියමිතයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *