අද මේ වන විට ආසාදිතයින් 2,568 ක්

අද දින මේ දක්වා තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 2,568 ක් හඳුනාගෙන ඇති බව කොවිඩ් 19 වැළැක්වීමේ ජාතික ක්‍රියාන්විත මධ්‍යස්ථානය නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *