අත කොටා

අත කොටා ඇතුළු 18දෙනාගේ අභියාචනාවට අධිකරණය දුන් නියෝගය

දැරණියගල නූරි වතු යායේ වතු අධිකාරීවරයා ඝාතනය කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් මරණ දඬුවම නියමව සිටින විත්තිකරුවන් 18 දෙනා ඉදිරිපත් කළ අභියාචනා එළඹෙන වසරේ ජුනි මස 03 වනදා යළි කැඳවන ලෙස අභියාචනාධිකරණය අද නියම කර තිබේ.

අදාළ අභියාචනා කැඳවූ අවස්ථාවේදී බන්ධනාගාරගතව සිටින විත්තිකරුවන් බන්ධනාගාර නිලධාරීන් විසින් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබුණි.

2013 වසරේ ජූලි මස 05 වනදා දැරණියගල නූරි වත්තේ වතු අධිකාරී නිහාල් පෙරේරා මහතා ඝාතනය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවිස්සාවේල්ල මහාධිකරණය විසින් දැරණියගල ප්‍රාදේශීය සභාවේ හිටපු සභාපති අනිල් චම්පික එවත් “අත කොටා” ඇතුළු විත්තිකරුවන් 18 දෙනෙකුට මරණීය දණ්ඩනය නියම කර තිබුණි.

එම දඬුවමින් තමන්ව නිදොස් කොට නිදහස් කරන ලෙස ඉල්ලා මෙම විත්තිකරුවන් 18 දෙනා විසින් අභියාචනාධිකරණයට මෙම පෙත්සම් ඉදිරිපත් කර තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *