අතුරු සම්මත ගිණුම හෙට පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරේ

Share this Article

හෙට (27) පෙරවරු 9.30ට පාර්ලිමේන්තුව රැස්වීමට නියමිතව ඇති අතර, එහි දී සැප්තැම්බර් මස 01 වනදා සිට දෙසැම්බර් මාසය දක්වා කාලය සඳහා වු අතුරු සම්මත ගිණුමක් පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිත බව ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසයි.

ඊට අදාළ විවාදය හෙට සහ අනිද්දා (28) යන දෙදින තුළ පෙරවරු 9.30ට සිට පස්වරු 6.30 දක්වා කාළය තුළ පැවැත්වීමට නියමිතව තිබේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.