අත්තනෝමතික ලෙස මිල වැඩි කිරීමට එරෙහිව පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය අනතුරු අඟවයි

ඊයේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි එකතු කළ අගය මත බද්ද (VAT) ඉහළ දැමීම මධ්‍යයේ පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරිය පැහැදිලි කළේ ජනවාරි 1 වැනිදා සිට නිෂ්පාදනය කර වෙළෙඳපොළට නිකුත් කරන භාණ්ඩ සහ භාණ්ඩ සඳහා පමණක් ඉහළ දැමූ වැට් බදු ගාස්තු අදාළ වන බවයි.

2024 ට පෙර වෙළෙඳපොළට නිකුත් කරන ලද භාණ්ඩ සඳහා වැට් බද්ද මත පදනම් වූ මිල ගැලපීම් අදාළ නොවන බව අවධාරණය කර ඇති බව නිර්නාමිකව සිටීමට කැමති නිලධාරියෙක් පැවසීය.

වෙළෙඳ පොළ විශ්ලේෂණය කරමින් සිටින බවත් අත්තනෝමතික ලෙස මිල ඉහළ දැමූ වෙළෙඳුන්ට එරෙහිව පියවර ගන්නා බවත් අධිකාරිය ප්‍රකාශ කළේය.

පාරිභෝගික භාණ්ඩ මිල ඇතුළු මුද්‍රිත වැට් බද්ද සමඟ ජනවාරි 01 වැනිදා වෙළෙඳපොළට නිකුත් කළ යුතුයි.

“තමන්ගේ අභිමතය පරිදි ඒකපාර්ශ්විකව පාරිභෝගික ද්‍රව්‍යවල මිල ඉහළ දැමීමට වෙළඳුන්ට බලයක් නොමැති බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි. එවැනි ඕනෑම ක්‍රියාවක් නීතිමය ප්‍රතිවිපාකවලට තුඩු දෙනු ඇත,” ඔහු පැවසීය.

“පාරිභෝගික භාණ්ඩවල මිල අත්තනෝමතික ලෙස ඉහළ නැංවීමට වෙළඳුන්ට බලයක් නොමැති බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය අවධාරණය කරයි. නීති කඩ කළහොත් ඔවුන්ට එරෙහිව නීතිමය පියවර ගැනීමට සිදුවනු ඇත.”

පාරිභෝගික කටයුතු අධිකාරියේ නිලධාරියා සඳහන් කළේ ඇතැම් පාරිභෝගික භාණ්ඩ සියයට 18ක වැට් බද්දකට යටත් වන අතර අනෙක් ඒවාට දැනටමත් සියයට 15ක වැට් බද්දක් ගෙවා ඇති අතර දැන් අදාළ වන්නේ සියයට තුනක වැට් බද්දක් සඳහා පමණක් බවයි.

“ජනවාරි 1 වැනිදා වැට් බද්ද පැනවීමට අමතරව ජංගම දුරකථන, බස් ගාස්තු, ත්‍රිරෝද රථ ගාස්තු, පාසල් වෑන් ගාස්තු, කිරි තේ, ප්ලේන් ටී සහ දිවා ආහාර පැකට් සඳහා මිල ගණන් ඉහළ දැමුවා” යැයි පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරියේ නිලධාරියා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *