අජිත් ප්‍රසන්නට තවත් මාස හයක සිර දඬුවමක්.

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ චෝදනාවට වරද පිළිගත් විශ්‍රාමික මේජර් අජිත් ප්‍රසන්නට අභියාචනාධිකරණය අද මාස 06ක බරපතළ වැඩ සහිත සිර දඬුවම් නියම කළේය.

අධිකරණ නියෝගයට අනුව දැනට විශ්‍රාමික මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න මහතා ගෙවන වසර 04 ක සිරදඬුවම් කාලය අවසන් වීමෙන් පසු සිර දඬුවම් නියම කිරීම ආරම්භ වනු ඇත.

2023 ජනවාරි මාසයේදී ශ්‍රී ලංකා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය විසින් ඔහුට වසර 04ක බරපතළ වැඩ සහිත සිර දඬුවමක් නියම කරන ලදී.

විශ්‍රාමික මේජර් අජිත් ප්‍රසන්නට සිරදඬුවම් නියම වූයේ 2019 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඇතැම් මහේස්ත්‍රාත්වරුන්ගේ තීරණවලට එරෙහිව යූ ටියුබ් හරහා කළ ප්‍රකාශ සම්බන්ධයෙන් ය.

අධිකරණයට අපහාස කිරීමේ වරදට වරදකරු බව ප්‍රකාශ කරමින් විශ්‍රාමික මේජර් අජිත් ප්‍රසන්න මින් ඉදිරියට එවැනි අදහස් ප්‍රකාශ නොකරන බවට අධිකරණය හමුවේ ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *