වතු නිවාස වල ජීවත් වන්නන්ට නව නිවාස සංකීර්ණයක්

මූලික පහසුකම්වත් නොමැති සහ වාසයට නුසුදුසු නිවාසවල ජීවත්වන වතු නිවැසියන් සඳහා සියලු පහසුකම්වලින් සමන්විත නව නිවාස නොමිලේ ලබා දීමේ රජයේ වැඩපිළිවෙළ යටතේ තොටළඟ, මාදම්පිටිය හංදියේ මහල් නිවාස සංකීර්ණයක් ඉදි කිරීම අද  දින අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ උපදෙස් පරිදි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපදෙස්වලට අනුකූලව ඇරඹීමට නියමිත බව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍යාංශය ප්‍රකාශ කරයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සහ නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස අමාත්‍ය, අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සංකල්පය සහ දැක්ම යටතේ නාගරික සංවර්ධන, වෙරළ සංරක්ෂණ, අපද්‍රව්‍ය බැහැරලීම, ප්‍රජා පවිත්‍රතා කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය නාලක ගොඩහේවා මහතා ඇතුළු සීමිත පිරිසකගේ ප්‍රධානත්වයෙන් මෙම මහල් නිවාස සංකීර්ණය ඉදිකිරීමේ කටයුතු ආරම්භ කෙරේ.

සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත උපදෙස්වලට අනුකූලව මෙම ඉදිකිරීම් කටයුතු ආරම්භ කිරීම සිදුකෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.