සජිත්ගේ ‘ගොන් කතා’ පොතක් ලෙස එළිදක්වයි. video

සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා ජනාධිපතිවරණ වේදිකාවේ දී පැවැසූ අනුවණ කතා නොහොත් ‘ගොන් කතා’ එකතුවක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදය ගම්මන්පිළ මහතා මාධ්‍ය හමුවක දී මෙසේ ඉදිරිපත් කළේ ය.

ජනාධිපතිවරණයට දින 50ක් තිබිය දී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට ‘ගොන් කතා’ 5 ට වඩා නොකියන ලෙස අභියෝග කළ ද දින 13 ක් යනවිට එතුමන් සියළුම “ගොන් කතා” පවසා ඇතිබව එතුමන් පවසා සිටියේ ය.

ඉදිරියේ දී සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසන සියළු ‘ගොන් කතා’ එකතු කර පොතක් නිකුත් කරන බවද එතුමා වැඩි දුරටත් සඳහන් කලේ ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *