5000 දීමනාවට අදාළ ලැයිස්තු සැකසීම අද සිට

කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් පීඩාවට පත්වුවන් සඳහා රුපියල් 5000 දීමනාව ලබාදීමට අදාළ ලේඛන සකස් කිරීමේ කටයුතු අද සිට ආරම්භ කිරීමට නියමිත බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය දිලුම් අමුණුගම මහතා පවසයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා ප්‍රකාශ කළේ මෙම සතිය තුළ එම දීමනාව ලබාදීමේ කටයුතු කඩිනමින් ආරම්භ කිරීමට අවශ්‍ය උපදෙස් මේ වන විට ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වෙත නිකුත්කර ඇති බවය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *