48 වැනි නීතිපතිවරයා දිවුරුම් දෙයි

නව නීතිපතිවරයා ලෙස ජනාධිපති නීතිඥ සංජය රාජරත්නම් අද පස්වරුවේ ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරියේ දිවුරුම් දුනි.
ඒ ජනාධිපති කාර්යාලයේදීයි.
ජනාධිපති නීතිඥ සංජය රාජරත්නම් මෙරට 48 වන නීතිපතිවරයායි.

නීතිපති දෙපාර්ත්තමේන්තුවේ වසර 34ක සේවා කාලයක් සපුරා ඇති ඔහු රජයේ ජේ්‍යෂ්ඨ අධිනීතිඥ, නියෝජ්‍ය සොලිසිටර් ජනරාල්, අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල්, ජ්‍යෙෂ්ඨ අතිරේක සොලිසිටර් ජනරාල් සහ වැඩබලන සොලිසිටර් ජනරාල් යන ධුරයන් හොබවා ඇති අයෙකි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.