2048 වන විට ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් බවට පත් කිරීමට ඉක්මන් සැලැස්මක්: රුවන්

2048 වන විට ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධිත රාජ්‍යයක් බවට පත් කිරීම සඳහා උපරිම කැපවීමෙන් සැලැස්මක් සකස් කර ඇති බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධන මහතා පවසයි.

2048 වන විට ශ්‍රී ලංකාව සංවර්ධිත ජාතියක් බවට පත් කිරීම හුදු ප්‍රකාශයක් නොව උත්සාහයෙන් සකස් කර ගත් සැලැස්මක් බවත් 2048 වන විට ශ්‍රී ලංකාව අනෙකුත් සංවර්ධිත ජාතීන් සමඟ කරට කර ක්‍රියා කරන බවත් විජේවර්ධන මහතා අද කොළඹ පැවති එජාප විශේෂ සමුළුවකදී පැවසීය.

“රනිල් වික්‍රමසිංහ ජනාධිපතිතුමාගේ සැලැස්මට අනුව ශ්‍රී ලංකාව බුද්ධිමත් රටක් බවට පත් කරනවා. අපි යද්දී අපේ පාක්ෂිකයන් අමතක කරන්නේ නැහැ. ඔවුන් විශාල කැපකිරීම් කරලා තවත් පිරිසක් සිටියදී පක්ෂය සමඟ සිටි බව අපි දන්නවා. 2020 දී එජාපයෙන් ඉවත් වුණා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *