2025 වන විට ගුවන් යානා 21ක් බදු දීමට ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවය සැරසෙයි.

14 අප්රේල් 2022; කොළඹ – ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සමාගම සිය දිගුකාලීන ව්‍යාපාරික උපාය මාර්ගයට සහාය වීම සඳහා ගුවන් යානා 21ක් දක්වා බදු දීමට යෝජනා (RFP) සඳහා ඉල්ලීම් හතරක් නිකුත් කර ඇත. දැනට පවතින ගුවන් යානා වර්ග (320 සහ 330 පවුලේ ගුවන් යානා) ආවරණය වන RFP දෙකක් සහ විකල්ප ගුවන් යානා වර්ග සමඟ සැසඳීමට සමාන්තර RFP දෙකක් මෙයට ඇතුළත් වේ. සැලසුම් කර ඇති ගුවන් යානාවලින් දළ වශයෙන් සියයට 60 ක් ගුවන් යානා ප්‍රතිස්ථාපනය සඳහා වන අතර ඉතිරිය ගුවන් සමාගමේ ව්‍යාප්ති උපාය මාර්ගයට සහය වීම සහ ශ්‍රී ලංකාව සහ ලෝකය අතර ගුවන් ගමන් සඳහා වැඩිවන ඉල්ලුම සපුරාලීම සඳහා වනු ඇත.

 

වසංගතයට පෙර, 2019 දී, ශ්‍රීලංකන් සතුව එහි කෙටි හා දිගුකාලීන මෙහෙයුම් සඳහා පුළුල් හා පටු ශරීර සහිත ගුවන් යානා 27 කින් සමන්විත සර්ව ගුවන් යානා ඇණියක් තිබුණි. Covid අතරතුර, ගුවන් යානා සමූහයෙන් ඉවත් වූ ගුවන් යානා තුනක් සඳහා ආදේශකයක් නොතිබුණි. දැනට රටවල් 25ක ගමනාන්ත 40ක් වෙත ක්‍රියාත්මක වීමට ගුවන් යානා 24ක් ගුවන් සමාගම සතුව ඇත.

 

ජාත්‍යන්තර සංචාර වසංගතයෙන් සුවය ලැබීමේ මාවතක පවතින බැවින් සංඛ්‍යාත වැඩිවීම් සහ නව ගමනාන්ත එකතු කිරීම තුළින් ඉදිරි වසර තුන තුළ මනින ලද වර්ධනයක් සඳහා ශ්‍රීලංකන් සැලසුම් කරයි. ගුවන් සමාගමේ ව්‍යාපාර සැලැස්මට 2025 වන විට ගුවන් යානා 35කින් සමන්විත බලඇණියක් අවශ්‍ය වේ. මීට අමතරව, මෙහෙයුම් පවත්වාගෙන යාමට දැනට පවතින ගුවන් යානා කල්බදු කල් ඉකුත් වූ විට ප්‍රතිස්ථාපන ගුවන් යානා බදු දීම ඉතා වැදගත් වේ. මෙම කරුණු සැලකිල්ලට ගනිමින් ශ්‍රීලංකන් ගුවන් යානා 21ක් දක්වා ඉදිරි RFP ක්‍රියාවලියෙන් බදු දීමට සැලසුම් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *