2025 ට නියමකර තිබූ පොර්ට් සිටියේ පළමු අදියරේ වැඩ නිම කිරීම 2027 ට කල් දායි

ශ්‍රී ලංකා රජය සහ CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd. සමාගම අතර වන ත්‍රෛපාර්ශ්වික ගිවිසුම ප්‍රකාරව කොළඹ වරාය නගරයේ  (Port City Colombo) පළමු අදියරේ වැඩ 2025 වසරේ ජුනි මාසයේ අවසන් කිරීමට එකඟවී තිබුණි. නමුත් ඔවුන් එය ඒ කාලයේ නිමකරන්නට බැරි යයි දන්වා ඇති අතර තවත් වසර 2 ක කාලයක් දික්කර ගිවිසුම වෙනස් කරගන්නට ඉල්ලා ඇත.

හේතුවශයෙන් දන්වා ඇත්තේ කොරෝනා වසංගතය කාලයේ ඉදිකිරීම් ඇණහිට සිද්ධවූ ප්‍රමාදයයි. ඊයේ 22 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණයක් අනුව ඒ බව අද මාධ්‍ය වෙත නිවේදනය කෙරිණි.
නිවේදනය මෙසේය.

කොළඹ වරාය නගරය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් එවකට පැවති මහා නගර හා බස්නාහිර සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය සහ CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd. අතර ත්‍රෛපාර්ශ්වික ගිවිසුමකට 2016 වර්ෂයේදී අත්සන් තබා ඇත.

එකී ගිවිසුම අනුව ව්‍යාපෘතියේ ඉලක්කගත අවසන් කිරීමේ දිනය 2025-06-05 වේ. කෙසේ වුව ද, පැවති කොවිඩ් 19 වසංගතය සහ ව්‍යාපෘති සමාගමේ මූල්‍ය සීමාවන් හා ණය හිමියන් වෙත පවතින බැඳීම් ඉටු කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් ආදායමක් උපයා ගැනීමට නොහැකි වීම යන හේතූන් මත ව්‍යාපෘතිය නියමිත දිනට අවසන් කිරීමට නොහැකි වන බව පෙනී ගොස් ඇති බැවින්,

ව්‍යාපෘතිය අවසන් කිරීමේ කාල සීමාව වසර දෙකක (02) කාලයකින් දීර්ඝ කරන ලෙස ව්‍යාපෘති සමාගම විසින් ඉල්ලීමක් ඉදිරිපත් කර ඇත. එම ඉල්ලීම සැලකිල්ලට ගෙන කොළඹ වරාය නගරය සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමේ කාල සීමාව 2027-06-05 දින දක්වා දීර්ඝ කිරීමටත්,

ශ්‍රී ලංකා රජය වෙනුවෙන් එකී ත්‍රෛපාර්ශ්වික ගිවිසුමේ වත්මන් පාර්ශ්වකරුවන් වන ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍යාංශය, කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව සහ CHEC Port City Colombo (Pvt) Ltd. සමාගම අතර පරිපූරක ගිවිසුමකට අත්සන් තැබීමටත් ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය වශයෙන් ගරු ජනාධිපතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *