2024 සිට වසරකට එක් විභාගයක් පමණයි: ඇමති

වාර විභාග අඩු කරමින් 2024 වසරේ සිට පාසල්වල ශ්‍රේණි සඳහා වසරකට එක් විභාගයක් පමණක් පැවැත්වීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා ජයවර්ධනපුර අධ්‍යාපන කලාපයේ පැවති උත්සවයකට එක්වෙමින් පැවසීය.

“සෑම පාඩමක් හෝ මොඩියුලයක් අවසානයේම ඇගයීමක් හරහා ලකුණු පරිගණක සටහන් ලෙස සටහන් කර වසර අවසානයේ විභාග ලකුණුවලට එකතු කරනවා,” අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

එක් පාසල් වාරයකට එක වැඩපොතක් බැගින් වන බැවින් ඉදිරියේදී වාර තුන සඳහා වන පාසල් වැඩපොත කොටස් තුනකින් සිසුන්ට ලබාදීමට නියමිතය.

මුලදී මෙය විභාග ලකුණු 70%ක් සහ මොඩියුලර් ලකුණු 30%ක් ලෙස සලකනු ලැබුවද ක්‍රමයෙන් එය 50% දක්වා එම ලකුණු පරාසයට ගෙන එන බවද හෙතෙම පැවසීය.

මෙම ක්‍රමය ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමඟ පාසලට පැමිණීම සහ දෛනික පන්තියේ වැඩ කිරීම අනිවාර්ය වේ. එබැවින් පාසල් සිසුන්ට අමතර පන්ති යාමට ඉඩක් හෝ අවශ්‍යතාවක් නොමැති බවද අමාත්‍ය ප්‍රේමජයන්ත මහතා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මේ ආකාරයට දෙමාපියන් අනවශ්‍ය තරගයකට හසු නොවී අමතර පන්ති සඳහා රුපියල් දහස් ගණනක් වැය කළ යුතු නොවන අතර එම මුදල් දරුවන්ගේ කෑම බීම සඳහා දෙමාපියන්ට වැය කළ හැකි අතර නිදහස් අධ්‍යාපනයේ මූලික අරමුණු මෙවැනි ක්‍රියාවලියක් තුළින් මල්ඵල ගැන්වේ. , අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

මේ අතර පාසල් සිසුන්ගේ පොත්පත්වල අධික බර අඩුකර ගෙනයාමට පහසු කරවීමට අපේක්ෂා කරන බවද අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

පාසල් බෑගයේ බර අඩුවීම සිසුන්ගේ කොඳු ඇට පෙළ කෙළින් තබා ගැනීමෙන් ඔවුන්ගේ සෞඛ්‍යයට ද බලපානු ඇතැයි අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *