2024 ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව 24,000 ඉක්මවයි

2024 වසරේ වාර්තා වූ ඩෙංගු රෝගීන්ගේ සංඛ්‍යාව 24,000 සීමාව ඉක්මවා ඇති බව වසංගත රෝග විද්‍යා අංශය පවසයි.

මැයි 23 වන විට, 2024 දී මුළු රෝගීන් 24,227 ක් වාර්තා වී ඇති අතර, වැඩිම සංඛ්‍යාව කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වන අතර එය 5,183 කි.

බස්නාහිර පළාතෙන් වැඩිම රෝගීන් 8,711 ක් වාර්තා වී ඇති අතර එය පළාත අනුව වැඩිම රෝගීන් සංඛ්‍යාව වන අතර මැයි මාසයේදී ඩෙංගු රෝගීන් 1,954 ක් වාර්තා වී තිබේ.

පසුගිය දින කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රදේශ කිහිපයකට සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ලැබී ඇති බැවින් ඩෙංගු මර්ධනය කිරීම සඳහා අවට පරිසරය පිරිසිදුව තබාගෙන මදුරුවන් බෝවන ස්ථාන විනාශ කරන ලෙස සෞඛ්‍ය නිලධාරීන් ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *