2024 අයවැය IMF යෝජනා මත පදනම් වේ; අලුත් බදු ළඟදීම: විජිත හේරත්

2024 අයවැය මුළුමනින්ම ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ යෝජනා මත පදනම් වන බව පවසමින් ජාතික ජන බලවේගයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් කියා සිටියේ 2024 ජනවාරි මාසයේ සිට ධන බද්ද සහ උරුම බද්ද වැනි නව බදු පැනවීමට රජය සැලසුම් කර ඇති බවයි.

ජාතික ජන බලය පාතදුම්බර මැතිවරණ සම්මේලනය අමතමින් ඔහු කියා සිටියේ අයවැය සඳහා මහජන යෝජනා ඉල්ලා මුදල් අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා පුවත්පත් දැන්වීමක් පළ කිරීම සිරිතක් බවත් පුදුමයට කරුණක් ලෙස මේ වසරේ එවැනි ක්‍රමයක් අනුගමනය නොකිරීම බවත්ය.

ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ විස්තීරණ අරමුදල් පහසුකමේ දෙවන වාරිකය නිකුත් කිරීමට ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ කොන්දේසියෙන් පසු විදුලි බිල වැඩි කළා සේම 2024 වසර සඳහා වන අයවැය ද ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ යෝජනා මත පදනම් වනු ඇතැයි ඔහු පැවසීය.

“ලංවිමට රුපියල් බිලියන 30ක් වැඩිපුර උපයන්න ජාත්‍යන්තර මුල්‍ය අරමුදලට අවශ්‍ය වූ නිසා මෑතකදී නැවතත් විදුලි ගාස්තු වැඩි කළා,” ඔහු පැවසීය.

දැනට පවතින සියයට 9 සිට සියයට 12 දක්වා රාජ්‍ය ආදායම ඉහළ නැංවීම සඳහා 2024 අයවැය හරහා නව බදු හඳුන්වා දෙන ලෙස ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල රජයෙන් ඉල්ලා ඇති බව මන්ත්‍රීවරයා පැවසීය.

“ආණ්ඩුව දැන් අලුත් බදු පනවන්න සැලසුම් කරනවා. 2024 ජනවාරි මාසයේ සිට ධන බද්දක් සහ උරුම බද්දක් හඳුන්වා දීමට නියමිතයි. ලබන වසරේ ජනවාරි මාසයේ සිට අවුරුදු 18ට වැඩි සියලු දෙනාටම ආදායම් බදු ලිපිගොනු විවෘත කිරීමට යෝජනා කර තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *