2023 දී වනාන්තර ඉඩම් අක්කර 25,000 ක් ගිනිබත්

කැලෑ ඉඩම් ආක්‍රමණය කිරීමේ අරමුණින් සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් විසින් මේ වසරේ රට පුරා වනාන්තර අක්කර 25,000 කට අධික ප්‍රමාණයක් ගිනි තබා ඇති බව පරිසරවේදීන් පවසයි. තබ්බෝව රක්ෂිතයේ අක්කර 50ක් පමණ බදාදා ගින්නකින් විනාශ විය.

එවැනි කණ්ඩායම් වියළි කාලවලදී වනාන්තර ගිනි තබා ඇත. චාමිකර පැවසීය. “කෙසේ වෙතත්, මෙම වසරේ එවැනි සිදුවීම් බහුල වී ඇති බව ඉඩම් හා කෘෂිකර්ම ප්‍රතිසංස්කරණ සඳහා වූ ව්‍යාපාරයේ (MONLAR) සජීව චාමිකර මහතා පැවසීය.

“සංවිධානාත්මක කණ්ඩායම් වියළි කලාපයේ බොහෝ ප්‍රදේශවල වනාන්තරවලට ගිනි තබමින් සිටින අතර තෙත් කලාපයද ඉතිරි වී නැත. ආණ්ඩුව ගත් වැරදි ප්‍රතිපත්තිමය තීරණ නිසා මේ සිදුවීම් වැඩිවෙලා. මේ වසර ආරම්භයේදී වනජීවී අමාත්‍ය පවිත්‍රා වන්නිආරච්චි මහත්මියට දිස්ත්‍රික්ක 11 ක ජනතාවට වනාන්තර ඉඩම් නිදහස් කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය හිමිවුණා.

එම ඉඩම් විවිධ සමාගම්වලට ලබාදීමට අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කිරීමට රජයට අවශ්‍ය වූ බවද චාමිකර මහතා පැවසීය.

එම අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණයත් සමඟ ලැව්ගිනි වැඩිවීමක් සිදුව ඇති බව චාමිකර මහතා පැවසීය.පෙබරවාරි මාසයේ සිට වනාන්තරවලට ගිනි තැබීමේ බරපතල සිද්ධීන් 145ක් පමණ වාර්තා වී ඇති බවත්, වනාන්තර අක්කර 25,000කට අධික ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති බවත් ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *