2022 උසස් පෙළ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා කඩඉම් ලකුණු නිකුත් කෙරේ

2022/2023 අධ්‍යයන වර්ෂය සඳහා විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා උනන්දුවෙන් බලා සිටි අවම ඉසෙඩ් ලකුණු, 2022 G.C.E. උසස් පෙළ විභාගය නිල වශයෙන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

ඊයේ (දෙසැ. 01) පස්වරුවේ පැවති මාධ්‍ය හමුවකට එක්වෙමින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග මහතා අනාවරණය කළේ විභාගයට පෙනී සිටි සිසුන් 274,304 දෙනා අතරින් කැපී පෙනෙන 166,967 දෙනෙකු විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා වන නිර්ණායක සපුරා ඇති බවයි.

2022/2023 උසස් පෙළ විභාග ප්‍රතිඵල මුලින් සැප්තැම්බර් 04 වැනි දින අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද අතර, නොවැම්බර් 24 වැනි දින ප්‍රතිඵල නැවත විමර්ශනය කරන ලදී. විභාගය සඳහා පාසල් අයදුම්කරුවන් 232,797 ක් සහ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් 31,136 ක් සැලකිය යුතු සහභාගීත්වයක් ලබා ගත්හ. මෙයින් පාසල් අයදුම්කරුවන් 149,487 ක් සහ පෞද්ගලික අයදුම්කරුවන් 17,451 ක් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශය සඳහා සාර්ථකව සුදුසුකම් ලබා ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *