2014 සිට කටාර් හි ශ්‍රී ලංකා සංක්‍රමණික කම්කරුවන් 343 ක් මිය යයි.

2014 වසරේ සිට කටාර්හි සේවයේ නියුතු ශ්‍රී ලාංකික සංක්‍රමණික ශ්‍රමිකයින් 343 දෙනෙකු ජීවිතක්ෂයට පත්ව ඇති බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ (SLBFE) ආරංචි මාර්ග පවසයි.

සංක්‍රමණික සේවකයින්ගේ මරණයට හේතුව “ස්වාභාවික”, “සියදිවි නසාගැනීම්”, “මිනීමැරුම්”, “මාර්ග අනතුරු”, “වෙනත් අනතුරු”, “COVID මරණ” සහ “මරණ තහවුරු කර නොමැත” ලෙස ලැයිස්තුගත කර ඇත.

2022 දී, ඔක්තෝබර් 31 වන විට මරණ 37 ක් වාර්තා විය. මරණ සඳහා හේතු ලෙස සැලකෙන්නේ ස්වභාවික මරණ 207 ක්, සියදිවි නසාගැනීම් 30 ක්, නිවාස ඝාතන 6 ක්, මාර්ග අනතුරු හේතුවෙන් 50 ක්, වෙනත් අනතුරු 35 ක්, COVID වෛරස් මරණ 14 ක් සහ එක් තහවුරු නොකළ මරණයක්. සඳහන් කර ඇත.

තහවුරු නොකළ මරණය 2020 වසරේ වාර්තා විය. 2021 දී 11 ක් සහ 2022 දී තුනක් ඇතුළුව COVID මරණ 14 ක් වාර්තා විය.

2015 වසරේ වැඩිම මරණ සංඛ්‍යාවක් වාර්තා වී ඇති අතර, ස්වභාවික මරණ 29ක්, සියදිවි නසාගැනීම් 4ක්, සියදිවි නසාගැනීම් 1ක්, රිය අනතුරු 12ක් සහ තවත් සිද්ධීන් 6ක් ලෙස මරණවලට හේතු විස්තර කර ඇත.

ස්වභාවික මරණ 13ක්, සියදිවි නසාගැනීම් 2ක්, සියදිවි නසාගැනීම් 3ක්, වෙනත් අනතුරු දෙකක් සහ තහවුරු නොකළ එක් මරණයක් ලෙස මරණයට හේතු ලෙස විස්තර කර ඇති මරණ සංඛ්‍යාව අඩුම සංඛ්‍යාව 2020 දී වාර්තා විය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *