1958 දී නිෂ්පාදනය කරන ලද PT-6 ගුවන් යානා; කෞතුකාගාරයේ තැබිය යුතුයි: දයාසිරි

PT-6 ගුවන් යානා කඩා වැටීමෙන් මේ වන විට නියමුවන් හය දෙනෙකු මිය ගොස් ඇති බව පවසන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දයාසිරි ජයසේකර 1958 වසරේ නිෂ්පාදිත මෙම ගුවන් යානා තවමත් පුහුණු කටයුතු සඳහා යොදා ගන්නේ මන්දැයි ප්‍රශ්න කළේය.

පුහුණු කටයුතු සඳහා භාවිතා කරන PT-6 ගුවන් යානා 1958 දී නිෂ්පාදනය කර ඇති අතර එන්ජින් 1961 දී නිෂ්පාදනය කර ඇති බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවට පැවසීය.

මෙම පැරණි ගුවන් යානා පුහුණු කටයුතු සඳහා යොදා ගැනීම අසාධාරණ සහ කනගාටුවට කරුණක් බව පැවසූ මන්ත්‍රීවරයා ඒවා පුහුණු කටයුතු සඳහා යොදා නොගෙන කෞතුකාගාරවල තබා ගත යුතු බවද කියා සිටියේය.

“කෆීර් ප්‍රහාරක ජෙට් යානාවල අලුත්වැඩියා කටයුතු සඳහා රජය ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 55ක් වැය කර ඇති අතර PT-6 ගුවන් යානය සඳහා වැය වන්නේ ඇමෙරිකානු ඩොලර් 0.75ක් පමණි. මෙම අසාධාරණ හා කනගාටුදායක සිදුවීම්වල වගකීම භාරගත යුත්තේ කවුද” යනුවෙන් ඔහු ප්‍රශ්න කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *