01 ශ්‍රේණියේ සිට ඉංග්‍රීසි ප්‍රායෝගික භාවිතය සම්බන්ධයෙන් ඇමති සැලැස්ම හෙළි කරයි.

ලබන වසරේ සිට පාසල්වල 01 වැනි ශ්‍රේණියේ සිට තවත් ප්‍රායෝගික ඉංග්‍රීසි පාඩම් හඳුන්වාදීමට අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය බලාපොරොත්තු වන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පවසයි.

අන්තර්ජාලය පදනම් කරගත් අධ්‍යයන කටයුතු සඳහා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වැදගත්කම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය විසින් නිරීක්ෂණය කර ඇති බව අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

06 වැනි ශ්‍රේණියේ සිට ගණිතය සහ විද්‍යාව සිංහල සහ දෙමළ භාෂාවලින් උගන්වනු ලබන බව සඳහන් කළ ඔහු එම විෂයයන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ද ඉගැන්වීමට යෝජනා කර ඇති බව සඳහන් කළේය.

අන්තර්ජාල වේදිකාවල විෂයයන්වල තාක්ෂණික අන්තර්ගතය වැඩි වශයෙන් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් තිබීම නිසා අධ්‍යයන පාඩම් පැවැත්වීම දුෂ්කර වී ඇති බව අමාත්‍ය ප්‍රේමජයන්ත මහතා අනාවරණය කළේය.

රජයේ පාසල්වල ඉංග්‍රීසි කතා කරන ගුරුවරුන් නොමැතිකම ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල පාසල් සිසුන්ගේ අධ්‍යාපනයට දැඩි ලෙස බලපා ඇති බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *