ළමා පැහැරගැනීම් සම්බන්ධ සමාජ මාධ්‍ය පෝස්ට් සම්බන්ධයෙන් පොලිසිය පැහැදිලි කිරීමක් කරයි

ළමුන් සහ පාසල් සිසුන් පැහැරගෙන යන බවට අසත්‍ය ප්‍රකාශ සමාජ මාධ්‍ය ජාල ඔස්සේ ප්‍රචාරය කිරීම සම්බන්ධයෙන් අවධානයෙන් සිටින ලෙස පොලිසිය මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි.

අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව (CID) සහ බුද්ධි අංශය එවැනි ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන පුද්ගලයන් සමීපව නිරීක්ෂණය කරන අතර, වැරදි තොරතුරුවලට ගොදුරු නොවී සිටීමේ වැදගත්කම අවධාරණය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *