හෙන්රි පේද්‍රිස් පිටිය ඉසිපතන විදුහලට

කොළඹ බහුකාර්ය ක්‍රීඩාංගනයක් වන එඩ්වඩ් හෙන්රි පේද්‍රිස් ක්‍රීඩාංගණය, අවට ක්‍රීඩා පිටි නොමැති පාසල්වල භාවිතය සඳහා ලබාදීමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

එඩ්වඩ් හෙන්රි පේද්‍රිස් පිටියේ කළමනාකාරීත්වය කොළඹ ඉසිපතන විද්‍යාලයට පැවරීමට යෝජනා වී ඇති බව ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය පවසයි.

එම යෝජනාවට අනුව එඩ්වඩ් හෙන්රි පේද්‍රිස් ක්‍රීඩාංගණය ඉසිපතන කළමනාකාරීත්වයට පැවරීමට නියමිතව ඇත්තේ, එම ක්‍රීඩාංගණය වත්මන් නාමය යටතේ කළමනාකරණය කර, ක්‍රීඩා පිටි නොමැති අනෙකුත් පාසල් සඳහා ලබාදීමේ කොන්දේසි මතය.

ඒ අනුව, ශාන්ත පාවුළු මිලාගිරිය සහ ලුම්බිණි විද්‍යාලය වැනි ක්‍රීඩා පිටි නොමැති පාසල් සඳහා ක්‍රීඩා කටයුතු සඳහා ක්‍රීඩාංගණය ලබාදීමට නියමිතය.

ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය පවසන්නේ, එඩ්වඩ් හෙන්රි පේද්‍රිස් ක්‍රීඩාංගණයේ කළමනාකාරිත්වය ඉසිපතන විද්‍යාලයට පැවරීමේ ක්‍රියාවලිය 2016 වසරේ ආරම්භ කළ නමුත් කොළඹ මහ නගර සභාව (CMC) පූර්ණ පාලනය ලබා දී නොමැති බව ය.

කෙසේවෙතත්, කොන්දේසිවලට යටත්ව ඉසිපතන විද්‍යාලයට කළමනාකාරීත්වය පැවරීමේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙනයෑමට කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය හිමිව තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *