හෙට කොළඹ ප්‍රදේශ කීපයකට පැය 18ක ජල කප්පාදුවක්

Share this Article

හෙට (30) දිනයේ දී කොළඹ ප්‍රදේශය ආශ්‍රිතව ජල කප්පාදුවක් සිදු කරන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි. ඒ අඹතලේ ජල පවිත්‍රාගාරයේ සිට මාලිකාකන්ද දක්වා ජලය සැපයෙන ප්‍රධාන නල මාර්ගයේ අත්‍යවශ්‍ය නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන්.

ඒ අනුව , කොළඹ 02, 03, 07, , 08, 09, සහ 10 යන ප්‍රදේශවල හෙට (30) උදෑසන 9 සිට 31 වන ඉරිදා දින අලුයම 3 දක්වා පැය 18ක ජල කප්පාදුවක් සිදු කරනු ඇත.

‍මීට අමතරව කොළඹ 01 ප්‍රදේශයට අඩුපීඩන තත්ත්වයක් යටතේ ජලය සපයන බවද ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය වැඩිදුරටත් නිවේදනය කර සිටියි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.