හිරේ ගිය අයට කර්මාන්ත පුහුණු කරන ගිවිසුමක්

බන්ධනාගාර දෙපාර්තමේන්තුව සහ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලය අතර අවබෝධතා ගිවිසුමක් අත්සන් කිරීම  අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේදී ඊයේ(12) පෙරවරුවේ සිදු විය.

රැදවියන් බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් වු පසු ඔවුන් සමාජයට වඩාත් ඵලදායී පුද්ගලයින් බවට පත් කිරීම අරමුණු කරමින් සියලු බන්ධනාගාර වල කර්මාන්ත ස්ථාපිත කිරීම ගිවිසුමේ අරමුණයි.

අධිකරණ, බන්ධනාගාර කටයුතු හා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය  විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපිටදී බන්ධනාගාර කොමසාරිස් ජනරාල් තුෂාර උපුල්දෙණිය මහතා සහ කාර්මික සංවර්ධන මණ්ඩලයේ සභාපති සාරංග අලහප්පෙරුම යන මහත්වරු  ගිවිසුමට අත්සන් කළහ.

බන්ධනාගාරගත රැදවියන්ගේ දඩුවම් විදින කාලය වඩාත් අර්ථවත්ව ගත කිරීම, ඔවුන්ගේ බන්ධනාගාරගත කාලය සංවර්ධන කටයුතු සදහා යොදා ගැනීම,බන්ධනාගාරයෙන් නිදහස් වු පසුව තමන්ගේම කර්මාන්ත සිදු කරමින් කටයුතු කිරීම සදහා රැදවියන්ට අවස්ථාව ලබාදීම මෙමගින් සිදුවන බව විජයදාස රාජපක්ෂ මහතා කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *