හිරකරුවෝ කොටසක් නිවාස අඩස්සියට

සිවිල් වැරැදි සම්බන්ධයෙන් වැරදිකරුවන් වන සියලු දෙනා නිවාස  අඩස්සියේ තැබීමේ  වැඩපිළිවෙලක් මෙම වසරේදී ක්‍රියාත්මක කරන බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර කටයුතු රාජ්‍ය අමාත්‍ය නීතිඥ අනුරාධ ජයරත්න මහතා පැවසීය

බන්ධනාගාරයන්හි පවතින තදබදය අවම කිරීමේ  අරමුණෙන්  මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක  කරන  බවද හෙතෙම සඳහන් කළේය.

මේ සම්බන්ධයෙන් නීති සකස් කිරීමට පත් කෙරුණු කමිටුව දුන් වාර්තා අනුව නීති කෙටුම්පත් අංශය අදාල නීති සකස් කරමින් සිටින බවත්  එම කටයුතු නිමවීමෙන් පසු   පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර නීතියක් බවට පත්කිරීමට කටයුතු කරන බවත්  ඔහු සඳහන් කළේය.

මෙම වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කිරීමත් සමග ඇප පනත වැනි පනත් කිහිපයක් සංශෝධනය කිරීමට සිදුවනු ඇති බවද අනුරාධ ජයරත්න මහතා කීවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *