හිටපු ජනාධිපති ආර්යාව, ඉරානයේ කාන්තා අන්තර් සම්මේලනයට සහභාගී වෙයි.

ඉරානයේ ටෙහෙරාන් නුවර පැවති බලපෑමේ කාන්තාවන් සඳහා වූ පළමු ජාත්‍යන්තර සම්මේලනයට හිටපු ජනාධිපති ආර්යා ශිරන්ති රාජපක්ෂ සහභාගී වූවාය.

ඉරාන රජයේ ආරාධනයකට අනුව රාජපක්ෂ මහතා මෙම අවස්ථාවට සහභාගී විය.

මෙම අවස්ථාවට බුර්කිනා ෆාසෝ, කිර්ගිස්තානය, සර්බියාව, ගිනියාව, නයිජර්, නයිජීරියාව, ශ්‍රී ලංකාව, සිරියාව, ටර්ක්මෙනිස්තානය සහ ආර්මේනියාව යන රටවල රාජ්‍ය නායකයින්ගේ භාර්යාවන්, අමාත්‍යවරුන්, උප ජනාධිපතිවරුන් සහ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන් ඇතුළු කාන්තා අමුත්තන් සහභාගී වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *