හැඳල ස්ථාපනය කළ නිරෝධායනය මධ්‍යස්ථානයට ප්‍රදේශවාසීන්ගෙන් විරෝධය

නව කොරෝනා ව්‍යාප්තිය සහිත රටවල සිට පැමිණෙන පුද්ගලයින් නිරෝධායනය කිරීමේ මධ්‍යස්ථානයක් වත්තල හැඳල හේකිත්ත ප්‍රදේශයේ පිහිටි ලාදුරු රෝහලේ ස්ථාපනය කිරීමට විරෝධය දක්වමින් පූජ්‍ය පක්ෂය සහ ප්‍රදේශවාසීන් පිරිසක් ඊයේ (04) දිනයේ එම ස්ථානයට පැමිණ සිය විරෝධය පළ කළේය.

විරෝධතාකරුවන් ඉල්ලා සිටින්නේ ජනතාව බහුලව ගැවසෙන මෙම ප්‍රදේශයෙන් පිටත ජනතාව අඩු ප්‍රදේශයක නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානක් පිහිටුවන ලෙසයි.

කෙසේ වෙතත් නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයෙන් ප්‍රදේශවාසීන් කිසිවෙකුටත් බලපෑමක් ඇති නොවන බවයි සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්වරයා පවසන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *