හරිත

හරිත කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා 14 දෙනෙකුගෙන් යුත් ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක්

හරිත ගොවිතැන සඳහා ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායක් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ විසින් ස්ථාපිත කර තිබේ. ඊට අදාළ ගැසට් නිවේදනය ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය විසින් ජනාධිපති ලේකම් පී බී ජයසුන්දර මහතාගේ අත්සනින් යුතුව නිකුත් කරන ලදී.

ඉදිරි දශකය තුළදී කෘෂි ආර්ථිකයෙන් තොර සංවර්‍ධනයක් ඇති කිරීමට සහ දේශීය හා ජාත්‍යන්තර පාරිභෝගිකයින්ට වස විසෙන් තොර කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදන ලබා ගැනීමට අවස්ථාවක් උදා කර දීම රජයේ ප්‍රමුඛතම අරමුණ වන බව ජනාධිපති මාධ්‍ය අංශය පවසයි.

හරිත කෘෂිකර්මාන්තය සඳහා වූ ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකායේ සාමාජිකයින් වන්නේ
01. වයිල් හොලිඩේස් (පුද්ගලික) සමාගමේ සභාපති විජිත් වැලිකල මහතා.
02. ලලිත් සෙනෙවිරත්න මහතා
03. එස්.කේ.බී. කසුන් තාරක අමල්, ජෛවජනක හරිත තාක්‍ෂණ පර්යේෂණ ආයතනයේ අධ්‍යක්ෂ
04. හෙක්ටර් කොබ්බෑකඩුව ගොවිජන පර්යේෂණ හා පුහුණු ආයතනයේ අධ්‍යක්‍ෂ මලින්ද සෙනවිරත්න මහතා
05. ආර්.බී රසික තුසිත කුමාර මහතා, දේශගුණික බුද්ධිමත් කෘෂිකර්ම සම්බන්ධීකාරක, වවුනියාව සහ මන්නාරම
දිස්ත්‍රික්ක, පරිසර හිතකාමී ගොවිපල පුහුණු උපදේශක
06. ආචාර්ය බී.කේ.ජේ. කාවන්තිස්ස, “සියපත” ජාත්‍යන්තර අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනයේ (පුද්ගලික) සමාගමේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරී.
07. සමන්තා ප්‍රනාන්දු මහතා, කන්ගර හෝල්ඩිංග්ස් (පුද්ගලික) සමාගම.
08. සමුදිත කුමාරසිංහ මහතා, ලංකා ජෛව පොහොර (පුද්ගලික) සමාගම.
09. අජිත් රන්දුණු මහතා, හරිත බලකා කෘෂිකර්මාන්තය (පුද්ගලික) සමාගම
10. එන්එම් කාලිඩ් මහතා, ලංකා නේචර් පවර් (පුද්ගලික) සමාගම.
11. ෂම්මි කිරිඳේ මහතා, බයෝ ෆුඩ්ස් (පුද්ගලික) සමාගම.
12. නිර්මලා කරෙව්ගොඩ මහත්මිය, හයිසොං ඕඑන්බී (පුද්ගලික) සමාගම
13. චමින්ද හෙට්ටිකංකානම්ගේ මහතා, ආර්.කේ.ජී. ජෛව හරිත ගොවිපල
14. ලෝරන්ස්ගේ දියර පොහොර නිශාන් ද සිල්වා මහතා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *